புத்தகத் திருவிழா 2022 | நாள் 18 - கவனிக்க வேண்டிய 5 புத்தகங்கள்

2 month_ago 23
ARTICLE AD BOX
<?php // } ?>

பதில்களில் மட்டும் இல்லை விடை
அப்பணசாமி, தமிழ்வெளி வெளியீடு
விலை: ரூ.350

மௌனம் கலைக்கும் ஜெய்பீம்
அ.இருதயராஜ் சே.ச
செவ்வானம் வெளியீடு
விலை: ரூ.200

கல்வெட்டில் தேவதாசி
முனைவர் எஸ்.சாந்தினிபீ
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வெளியீடு
விலை: ரூ.150

வழிகாட்டுவோன்
தலித் இதழ் தொகுப்பு
தொகுப்பாசிரியர்: ஜெ.பாலசுப்பிரமணியம்
மணற்கேணி பதிப்பகம், விலை: ரூ.60

எனக்குப் பிடித்த கவிதைகள்
தொகுப்பு: அய்யப்ப மாதவன்
எழுத்து பிரசுரம், விலை: ரூ.160

<?php // } ?>
read-entire-article