புத்தகத் திருவிழா 2022 | நாள் 16 - கவனிக்க வேண்டிய 5 புத்தகங்கள்

2 month_ago 14
ARTICLE AD BOX
<?php // } ?>

முறிந்த பனை: இலங்கையில் தமிழர் பிரச்சினை – உள்ளிருந்து ஒரு ஆய்வு
ராஜனி திராணகம, ராஜன் ஹூல்,
தயா சோமசுந்தரம், கே.ஸ்ரீதரன்
பயணி வெளியீடு, விலை: ரூ.750

சங்ககாலத் தமிழர் உணவு: பண்டைய அடிசில் முறைகள்
பக்தவத்சல பாரதி,
காலச்சுவடு பதிப்பகம், விலை: ரூ.100

அகிம்சை: இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டம்
கே.வி.எஸ்.ஹபீப் முஹம்மத்
இஸ்லாமிய நிறுவனம் ட்ரஸ்ட் வெளியீடு, விலை: ரூ.80

கண்டதைச் சொல்கிறேன்
வழக்கறிஞர் சுமதி,
வெளியீடு- சந்தியா பதிப்பகம்,
விலை - ரூ.200

எளிதாய்க் கற்கலாம் திருமுறை
(கட்டுரைகள்), வித்யா அருண்
அகநாழிகை வெளியீடு, விலை: ரூ.500

<?php // } ?>
read-entire-article