புத்தகத் திருவிழா 2022 | என்னைச் செதுக்கிய புத்தகங்கள்

2 month_ago 21
ARTICLE AD BOX
<?php // } ?>

1. திருக்குறள், திருவள்ளுவர்
2. சிற்பியே உன்னைச் செதுக்குகிறேன்
வைரமுத்து,
சூர்யா லிட்டரேச்சர் (பி) லிட்
3. ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வும் அணுகுமுறையும்
வெ.இறையன்பு,
என்.சி.பி.எச். வெளியீடு
4. India after Gandhi
Ramachandra Guha, Picador India
5. Poor Economics
Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, Penguin Books

<?php // } ?>
read-entire-article